فرم همکاری با ما

WWS

همکاری با ما

از طریق این فرم میتونید رزومه خودتون رو برامون بفرستید تا بررسی کنیم و باهاتون تماس بگیریم
  • هر کاری که بلدید انجام بدید را بگید!(از آشپزی تا زنده کردن مرده ها)
  • Max. file size: 256 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .